Etätyö

Tarvitsetko etätyömahdollisuuksia yrityksellesi?

Mitä etätyö on?

Etätyö on työtä, joka pystytään tekemään tietokoneita ja oheislaitteita käyttäen toimiston tai toimipaikan ulkopuolelta, esimerkiksi kotoa tai hotellista käsin.

Kuinka etätyöskentelymahdollisuudet otetaan käyttöön?

Riippuen yrityksen tietojärjestelmistä, etätyö voidaan toteuttaa muutamilla eri tavoilla. Karkeasti ajatellen tietojärjestelmät voidaan jakaa yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin tietojärjestelmiin ja niiden eroavaisuus vaikuttaa etätyöskentelymahdollisuuksien käyttöönottoon.

Ulkoiset tietojärjestelmät

Ulkoisilla tietojärjestelmillä tarkoitetaan yrityksen käyttämiä palveluita, joihin pystytään kirjautumaan yrityksen ulkopuolelta, esimerkiksi sähköpostin verkkokäyttöliittymät, Office365- tai Google Apps -palvelut, Slack-pikaviestit, yms.

Sisäiset tietojärjestelmät

Sisäisiä tietojärjestelmiä ovat kaikki yrityksen toimipisteen sisäiset palvelut, joita ei voida normaalisti käyttää yrityksen toimipaikan ulkopuolelta. Tällaisia ovat esimerkiksi paikalliset verkkolevyt ja omaa palvelinta käyttävä toiminnanohjaus- tai taloushallintajärjestelmä.

Turvallinen etätyöskentely

Ulkoiset tietojärjestelmät ovat useimmiten työntekijöiden käytettävissä myös työpaikan ulkopuolelta. Sisäisiä tietojärjestelmiä varten yleisin ratkaisu on rakentaa turvallinen ja salattu VPN-yhdyskäytävä työntekijän tietokoneen ja yrityksen verkon välille, jolloin sisäverkon palveluiden käyttö onnistuu mistä tahansa.

Toimitamme ratkaisut etätyönteon mahdollistamisesksi.
Autamme yrityksiä etätyömahdollisuuksien 
käyttöönotossa ja suunnittelussa.
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!